روش تست انکودر با استفاده از مولتی متر

الکترونیک و رباتیک -> ماژول ها و سنسور ها 4406 نسترن نفیسی

شما می توانید با استفاده از یک مولتی متر (ولت متر) انکودر خود را تست کنید و میزان تغییرات ولتاژ به ازای هر پالس را اندازه گیری کنید.

برای این کار لازم است ولتاژ یکی از track های انکودر را در حالی که شفت موتور را به آرامی می چرخانید، اندازه گیری کنید. نکته مهم این است که شفت موتور را باید بسیار آرام حرکت دهید. چرخش آرام روتور، باعث می شود مولتی متر بتواند تغییرات ولتاژ را تشخیص دهد و میزان دقیق آن را به ازای هر پالس نمایش دهد. اگر شفت را به سرعت بچرخانید، پالس ها هم با سرعت اتفاق می افتند و ولت متر توانایی تشخیص تغییرات را نخواهد داشت. به طور مثال اگر یک انکودر دارای 2048 پالس در هر دور باشد، برای مشاهده تغییرات ولتاژ نیاز است شفت را کاملا آهسته به اندازه 1/2048 یک دور بچرخانید.

طرز کار انکودر چرخشی افزایشی

اگر صرفا هدف شما این است که سالم یا معیوب بودن انکودر را تشخیص دهید، کافی است شفت را بچرخانید. اگر تغییر ولتاژ مشاهده شد یعنی پالس توسط انکودر تولید می شود.

اگر قصد تست پارامترهای دیگری را دارید (سرعت، جهت چرخش، هم پوشانی مناسب trackها و .... ) به جای مالتی متر باید از اسیلوسکوپ استفاده کنید.

توجه به این نکته نیز ضروری است که انکودر تنها در شرایطی که موتور در حال چرخش است تولید پالس می کند. در نتیجه اگر موتور در حرکت نباشد انکودر نیز فیدبکی نخواهد داشت.