معنی نما در استپ موتور چیست؟

الکترونیک و رباتیک -> الکتروموتور 4536 اصغر خرم

حتما شنیده اید که در استپر موتور ها وقتی می خواهند نام یک استپر موتور را بگویند از واژه نما (Nema) استفاده می کنند. اگر با استپر موتور سر و کار داشته باشید بار ها عبارتی مثل نما 17 یا نما 23 را شنیده اید. اما این نما به چه معنی است؟

شاید تعجب کنید ولی رقم های بعد از نما نشان دهنده سایز فلنج استپر موتور به اینچ است. در واقع سایز فلنج موتور نما 17 برابر با 1.7*1.7 اینچ و برای موتور نما23 برابر با 2.3*2.3 اینچ است. مقادیر این نما ها توسط انجمن ملی تولید کنندگان برقی یا National Electrical Manufacturers Association که به اختصار NEMA گفته می شود استاندارد شده است و هر عدد نشان دهنده سایز فلنج استپر موتور با مقیاس اینچ است.

گرچه بعد ها و بخصوص پس از ساخت استپر موتور های هیبریدی و متداول شدن استاندارد متریک، امروزه ابعاد استپر موتور ها را با سایز میلیمتر نشان می دهند ولی هنوز سایز استپ موتور ها با عبارت "نما" شناخته می شود. در زیر سایز متریک انواع استپ موتور آورده شده است:

نما 17:

نما 23:

نما34: