نحوه تبدیل رزوه اینچی سری G به میلیمتر

قطعات صنعتی -> پیچ های انتقال قدرت 37986 اصغر خرم

با اینکه استاندارد متریک در بسیاری از موارد جایگزین استاندارد های انگلیسی و اینچی شده با این حال استاندارد رزوه در بسیاری از رابط های پنوماتیک، لوله کشی ها، هیدرولیک و غیره هنوز هم بصورت اینچی استفاده می شود.

در اینجا نحوه تبدیل استاندارد رزوه اینچی سری G به سیستم متریک در یک جدول آورده شده است. برای مثال سایز رزوه "1/8 در ردیف اول برای رابط های مختلفی استفاده می شود و نحوه تبدیل آن به این شکل است که: برای این سایز رزوه قطر بیرون دنده ها حدود 9.7 میلیمتر، گام رزوه حدود 0.9 میلیمتر، تعداد دنده در اینچ برابر 28 عدد و قطر سوراخ مورد نیاز جهت ایجاد رزوه مادگی این پیچ برابر 8.7 میلیمتر می باشد.