چگونه موتور گیربکس مناسب انتخاب کنیم؟

قطعات صنعتی -> چرخدنده، چرخ و زنجیر و گیربکس 5385 سجاد میابی

گیربکس ها مجموعه ایی از چرخ دنده های درگیر با سایز های متفاوت می باشند که دور موتور را به نسبت مورد نیاز تغییر می دهند. این تغییرات می تواند کاهشی یا افزایشی باشد. برای خرید موتور گیربکس می توان گیربکس را بصورت کوپل شده با موتور و یا جدا خریداری کرد. در اصطلاح گیربکس کوپل شده با موتور، موتور گیربکس نام دارد.

راهنمای انتخاب موتور گیربکس

برای انتخاب موتور گیربکس باید شرایط و الزامات طراحی را بررسی کرده و طبق محاسبات انجام شده موتور گیربکس مناسب را انتخاب کنیم. داده های ورودی برای انتخاب موتور گیربکس

  • سرعت ورودی گیربکس (rpm)
  • سرعت خروجی گیربکس (rpm)
  • گشتاور خروجی مورد نیاز (N.M)
  • توان ورودی الکتروموتور

 

نسبت تبدیل دور

سرعت ورودی گیربکس همان سرعت دورانی موتور است. که با داشتن سرعت ورودی و خروجی می توان نسبت تبدیل دور را بدست آورد.

i=n1/n2

گشتاور خروجی (N.m)

در اصل گشتاور مورد نیاز، حاصل ضرب گشتاور خروجی در فاکتور های اصلاح کننده تحت عنوان فاکتور سرویس است. این فاکتور ها برای در نظر گرفتن شوک ها و ارتعاشات وارده، مدت استفاده از گیربکس در روز، تعداد دفعات روشن شدن موتور و … بستگی دارد.    

 

توان خروجی (kW)

۹۵۵۰ / سرعت خروجی(rpm) * گشتاور خروجی (N.M) = توان خروجی (kW)

 

محاسبه توان ورودی

بازده گیربکس ها معمولاً بین ۹۵% تا ۹۸% می باشد.

بازده گیربکس / توان خروجی (kW) = توان ورودی (kW)

 

بررسی یک مثال جهت درک بیشتر

شفت موتور متصل به مجموعه دنده ها باید تسمه کانوایری را با سرعت ۸۰ rpm و و به مدت ۲۴ ساعت در روز حرکت دهد. موتور مورد استفاده ۵۰۰ kW بوده و دور موتور ۱۵۰۰ rpm می باشد. توان خروجی ۴۶۵ kW و دمای محیط در سایت ۲۰ درجه سانتی گراد است.  

 

گام اول: انتخاب نوع گیربکس

ابتدا نسبت تبدیل دور را محاسبه کرده و طبق “جدول“، گروه مناسب را انتخاب می کنیم. با توجه به این نسبت و مطابق با جدول  از گروه B3SF می توان استفاده کرد.

 i=1500/80=18

 

 

گام دوم: انتخاب سایز موتوگیربکس از قسمت  Mechanical Capacity  

تعیین فاکتور سرویس

با توجه به اینکه از الکتروموتور استفاده شده و بار بصورت یکنواخت اعمال می شود، فاکتور سرویس ۱٫۲۵ است.

 

محاسبه توان خروجی مورد نیاز

توان خروجی مورد نیاز =۴۶۵*۱٫۲۵=۵۸۱(kW)

 

 

  1.  

محرک اولیه

مدت کاری بر حسب ساعت در روز

نوع بار اعمالی

یکنواخت

متوسط

سنگین

موتور الکتریکی/ توربین بخار

کمتر از ۳ ساعت

۰٫۸

۱

۱٫۵

بین ۳ تا ۱۰ ساعت

۱

۱٫۲۵

۱٫۷۵

بیشتر از ۱۰ ساعت

۱٫۲۵

۱٫۵

۲

موتور احتراق داخلی چند سیلندر

کمتر از ۳ ساعت

۱

۱٫۲۵

۱٫۷۵

بین ۳ تا ۱۰ ساعت

۱٫۲۵

۱٫۵

۲

بیشتر از ۱۰ ساعت

۱٫۵

۱٫۷۵

۲٫۲۵

موتور احتراق داخلی تک سیلندر

کمتر از ۳ ساعت

۱٫۲۵

۱٫۵

۲

بین ۳ تا ۱۰ ساعت

۱٫۵

۱٫۷۵

۲٫۲۵

بیشتر از ۱۰ ساعت

۱٫۷۵

۲

۲٫۵

 

انتخاب سایز موتور گیربکس

انتخاب سایز موتور گیربکس طبق کاتالوگ بصورتی است که توان خروجی که در مرحله قبل محاسبه شده، کوچکتر و یا مساوی توان ذکر شده در جدول باشد.

در این شرایط کاری موتور گیربکس B3SF-400 با توان ۶۲۰ kW و نسبت تبدیل دور ۱۸٫۱ انتخاب مناسبی می باشد.